رفتن به محتوا

Tag: اورینگ وایتون

اورینگ وایتون

اورینگ لاستیکی اورینگ وایتون، قطعه کاربردی مورد استفاده در سیستم های آب بندی می باشد که بصورت دایره ای شکل با قرار گرفتن بین دو