رفتن به محتوا

Tag: دمپر لاستیکی

دمپر لاستیکی

دمپر لاستیکی ایجاد تنش، شوک ناگهانی، ارتعاشات و لرزش‌ها در تجهیزات صنعتی و غیر صنعتی در چرخه تولید به‌طور ناخواسته در دستگاه ایجاد می‌شود. در